dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda

dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda

Akinek az idő pénz
Cégalapítás egy óra alatt


ügyfélváró
 
 
* csak ügyfeleknek
kapcsolatok
dr. Rezes Gábor
Ügyvédi Iroda

Telefon: +36 30 846 20 64
+36 30 515 43 78
Fax: +36 1 220 00 67
Iroda: Budapest XI. kerület,
Bocskai u. 17. 4. emelet 1.
Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján!

legfrissebb jogi hírek

* nem csak ügyfeleknek RSS
legfrissebb adó hírek

* nem csak ügyfeleknek RSS

DR. REZES GÁBOR ÜGYVÉDI IRODA TEVÉKENYSÉGE

Idegenrendészeti eljárás

külföldi állampolgárok részére tartózkodási és letelepedési engedély ügyintézése, képviselet állampolgársági ügyekeben mind külföldi, mind egykori magyar állampolgárok, illetve leszármazóik részére.

 

Társasági jog

a gazdasági társaságok minden típusának (Bt., Kkt., Kft., Rt., egyesülés, stb.) megalapításától a működtetés során felmerülő valamennyi jogi probléma megoldásán keresztül a társaság átalakítása, esetleges megszüntetése.

 

Ingatlan ügyletek

valamennyi típusú ingatlan adásvételi, bérleti és egyéb használati, szolgalmi szerződések megkötése, közreműködés a megfelelő ingatlan kiválasztásában (ingatlan-közvetítés). Mindemellett segítünk, hogy megtalálják ügyfeleink a legmegfelelőbb hitelkonstrukciót (hitel közvetítés).

 

Polgári jogi szerződések

vállalkozási, megbízási, szállítási, külkereskedelmi, építőipari szerződések elkészítése, véleményezése, házassági vagyonjogi megállapodások megszerkesztése.

 

Adó, illeték

regisztrált, magasan képzett adótanácsadó bevonásával társasági adó, általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, illeték kérdésekben támaszkodhat irodánkra. Képviseljük illeték és adóhivatali ügyekben.

 

Munkajog

munkaszerződések elkészítése, véleményezése, munkajogi egyeztetések lebonyolítása, munkajogi perekben való képviselet ellátása.

 

Szellemi alkotások joga, iparjogvédelem

franchise szerződések, szerzői jogi megállapodások elkészítése, véleményezése, szerzői jogi perekben való képviselet, szabadalmi és védjegy ügyintézés.

 

Internet és médiajog, távközlés

médiaszerződések (film, reklám, stb.) elkészítése, véleményezése, Internet szolgáltatási tevékenység elindításában való teljes körű közreműködés, a működés során a teljes körű jogi képviselet ellátása, tanácsadási szolgáltatások.

 

Társadalmi szervezetek, alapítványok, civilszféra

közreműködés non-profit társaságok (alapítvány, egyesület, stb.) létrehozásában, folyamatos tanácsadás és képviselet a működésük során.

 

Jogviták és mediáció

Mediátori tevékenység ellátás a jogviták peres eljárássá alakulása előtt, közös érdekek figyelembe vétel melletti megállapodások megkötésében való közreműködés, peres képviselet ellátása általános és választott bíróságok, vagy más hatóságok előtt, közreműködés a végrehajtási eljárásban.